Блогописец Храбър: Съкрушителен удар срещу ПЛАНдемията

Блогописец Храбър: Съкрушителен удар срещу ПЛАНдемията:   Искане по ЗДОИ вх . № 93-00-34/10.02.2021 г . ДО : МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ...

Коментари