Публикации

covid - 19, SETA, 5 G - това е модерният фашизъм

Вдигайте се на оръжие бе хора!

Истината за микровълните от мобилните клетки

Истински герой, който се бори срещу инсталирането на 5 G антените убийци

Документа с който НЗОК, задължава РЗОК да увеличават бройката на "заболелите"

Официално по руската държавна телевизия казаха истината за "Пандемията" и целта й!

Бенджамин Фулфорд 4 мая 2020 года